A mikrofonok elhelyezésének a beszédhangra gyakorolt hatása

posted in: mikrofon egyetem | 0

Az, hogyan hogyan szól a beszédhang, nagyban függ a hallgató vagy a felvételre használt mikrofon elhelyezkedésétől. Ebben a cikkben a miniatűr mikrofonok különböző elhelyezésének előnyeit és hátrányait vizsgáljuk.

Ebben a kísérletben van egy mikrofon egy méterre a beszélő tesztszemélytől. A beszédhang ebben a pozícióban természetesen szól. Ezt tekintjük referencia hangzásnak. Ezután néhány ugyanolyan miniatűr, gömbkarakterisztikájú mikrofont helyezünk el a beszélő tesztszemély körül, és megvizsgáljuk a hangzás különbözőségét az egy méterre lévő  referencia mikrofonhoz képest, ha a mikrofon a tesztszemély homlokán, a füle mögött, a mellkasán, stb helyezkedik el. A kísérlet egy “anechoic” teremben zajlik, így visszhang és reflexiómentesen vizsgálhatjuk meg a mikrofonok elhelyezését. A beszédérthetőséget befolyásoló egyéb tényezőkkel kapcsolatban itt olvashatsz bővebben.

A referencia mikrofon (egy méterre) és a testre szerelt mikrofonok közötti hangzásbeli különbséget az ábrákon figyelhetjük meg.

Homlok

A homlok pozíció hasonlít a referenciához, ami azt jelenti, hogy az így rögzített beszédhang nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan normál esetben halljuk a beszélő személyt. Van egy kisebb csúcs 800Hz körül és egy kisebb völgy közvetlenül 1500Hz után, de tulajdonképpen nagyon hasonló frekvenciamenet. A mássalhangzók megmaradnak.

Fül

A fül mögötti pozícióban, amely egyértelműen a száj mögött van, elvesznek a beszélő személy hangjából a magas frekvenciájú hangok. A 800Hz körüli csúcs továbbra is megfigyelhető, de 1kHz fölött minden eltűnik, ami azt jelenti, hogy a mássalhangzók elvesznek.

Headset

A mosolyunk sarkában elhelyezett headset mikrofon, szövegérthetőség szempontjából nem olyan rossz, mint a fül mögötti pozíció. Az 1-2kHz közötti frekvenciák kissé jobban megőrződnek, és mivel a mássalhangzók ebben a tartományban természetesen szólnak, ezért jobb a szövegérthetőség. Ez a pozíció még mindig kissé a hangforrás mögött van, ezért az extrém magas frekvenciák elvesznek. Ez a pozíció nem annyira jó, mint a homlok pozíció.

Mellkas és Nyak

Ezek a pozíciók, a nyakkendőt is beleértve, a legrosszabbak a szövegérthetőség szempontjából. Mivel a mikrofon a hangforrás alatt és mögött helyezkedik el, a magas frekvenciák jórésze szinte teljesen eltűnik. A legrosszabb pozíció az áll alatt, a nyakon található, mert ez van a leghátrébb a szájhoz képest. Mindkét pozíció számára a legnagyobb kihívás a 2-4kHz közötti frekvenciák teljes eltűnése, amely nagyon rossz szövegérthetőséget eredményez.

A végkövetkeztetés szerint, ha a mikrofont a száj alá vagy mögé helyezzük, akkor EQ-val kell kompenzálnunk az elhelyezés miatti hangszínproblémákat. Ellenkező esetben sérül a szövegérthetőség. Mivel az EQ nem csak a beszédhangot befolyásolja, hanem mindent, amit a mikrofon hall, ezért érdemes ezt elkerülni és olyan természetes hangzású mikrofonpozíciót választani, mint például a homlokon elhelyezett mikrofon. Ez a hangzás minimális utómunkával kezelhető.

 

 

poszter itt tölthető le

 

nyomtatható verzió itt tölthető le